BrandID Oy palkittiin onnistuneesta hallitustyöstä valtakunnallisella
Kultainen Nuija -palkinnolla

Porilaisen BrandID Oy:n omistaja on Heljakan suku. Palkinnon luovutti Kultainen Nuija -tuomariston jäsen ja HappyOrNot Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo Hallituspartnerit ry:n puheenjohtajan Sami Someron kanssa.​​​​​​​

Kuvassa BrandID:n hallitus. Ylärivissä vasemmalta alkaen Juha Heljakka, Pauli Aalto-Setälä, Olli Kivelä ja alarivissä vasemmalta alkaen Tomi Elo, Harri Rusanen, Christina ”Pia” Harmia.

Tampereella 1.11. järjestetyn Hallituspaikka-tapahtuman keskiössä oli yritysten hallitustyö. Hallitusosaajien ja yritysten verkostoitumisen ja ajankohtaisten puheenvuorojen rinnalla esille nostettiin konkreettisia esimerkkejä hallitustyön merkityksestä yritysten menestykselle. Tapahtuman päätteeksi lavalle kutsuttiin kolme yritystä, jotka ovat yltäneet merkittäviin saavutuksiin onnistuneen hallitustyön avulla. Yksi niistä palkittiin Kultainen Nuija -palkinnolla.

Hallituspartnerit ry on vuodesta 2011 yhteistyössä alueyhdistystensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa palkinnut vuosittain yhden suomalaisen pk-yrityksen hyvistä hallitusteoista. Voittajayritysten menestystarinat ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää hyvän hallitustyön ja riippumattomien hallitusjäsenten merkitys saavutuksissa.

Vuoden 2023 voittajayritys BrandID Oy tulee Satakunnasta
Vuoden 2023 Kultainen nuija -finalistikolmikon yritykset ovat hyvin erilaisia, ja kukin vahvoja omilla aloillaan. Kilpailu oli tasaväkinen.

Tuomaristo, johon kuuluvat Timo Ritakallio (pj) – OP Financial Group, Piia-Noora Kauppi – Odgers Berndtson, Miika Mäkitalo – HappyOrNot ja Riina Nevalainen – Kauppalehti, valitsi kolmen kärkeen porilaisen BrandID Oy:n, torniolaisen Pohjaset Oy:n ja tamperelaisen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy:n. BrandID tarjoaa teollisuusmerkintöihin, myymälä- ja yritysilmeeseen, digitaalisiin myymäläratkaisuihin, myyntitelineisiin ja pakkauksiin liittyviä palveluja. Pohjaset Oy -konsernin peruspalveluita ovat kierrätysprosessien ratkaisut, biopolttoaineratkaisujen toteutus, teollisuuden sisäinen logistiikka ja kuljetus- ja terminaalipalveluiden toteutus. Tamperelainen Tampereen Tiivisteteollisuus Oy suunnittelee ja toimittaa tiivisteratkaisuja kaikille teollisuudenaloille kotimaan ja vientimarkkinoilla.

Kultaisella Nuijalla palkittiin porilainen BrandID Oy, jonka omistaja on Heljakan suku. Palkinnon luovutti Kultainen Nuija -tuomariston jäsen ja HappyOrNot Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo Hallituspartnerit ry:n puheenjohtajan Sami Someron kanssa.

Tuomariston perusteet voittajan valinnalle
Tuomaristo pohti kokonaisuutta arvioidessaan muun muassa sitä, millaista on hallituksen strategiatyöskentely ja kuinka hallitus tukee yrityksen johtoa. Selkeä tulevaisuuden suunta sekä strategia sen toteuttamiseksi ovat avainasemassa. Brand ID:n hallituksessa oli tehty tärkeä kiteytys, että päätöksillä voi vaikuttaa vain tulevaisuuteen. Menneitä ei siis kannata jäädä turhaan murehtimaan.

BrandID on tehnyt rohkean päätöksen perustamalla tuotantolaitoksen Pohjois-Carolinan Raleighiin Yhdysvaltoihin. Päätös laajentua Yhdysvaltoihin on yksi hallituksen keskeisimmistä päätöksistä viime vuosina; Brand ID päätti kasvaa asiakkaansa mukana.

Brand ID:n hallituksessa on monipuolista osaamista ja erilaisia taustoja omaavia hallituksen jäseniä. Hallituksessa on mukana sekä yrityksen operatiivisessa toiminnassa mukana olevia että riippumattomia jäseniä. Palkintolautakunta piti arvokkaana, että Brand ID on etsinyt hallitukseensa järjestelmällisesti osaamista eri aloilta.

Ammattimaisuus ja pyrkimys laadukkaaseen hallitustyöskentelyyn näkyy käytännön arjessa monin tavoin. Hallitus noudattaa työskentelyssään selkeää vuosikelloa ja kokouksiin on luotu päätöksentekoa tukeva rakenne. "Brand ID:n hallituksella on selkeä strategia, ja kaikki hyvän hallitustyöskentelyn edellyttämät prosessit kunnossa”, arvioi tuomariston puheenjohtaja Timo Ritakallio.

Hallituksella on tärkeä merkitys yrityksen menestyksessä
Brand ID Oy:n pääomistajan ja toimitusjohtajan Juha Heljakan mukaan oli hienoa päästä mukaan Kultainen Nuija -kampanjaan: ”Mieltäni lämmittää erityisesti se, että hallitustyöhön kiinnitetään huomiota ja ymmärretään hallituksen merkitys yritysten menestyksessä ja tulevaisuudessa. Hallituksen tehtävänähän on huolehtia yrityksen edusta ja valoisasta tulevaisuudesta sekä sparrata toimivaa johtoa.”

Juha Heljakka toivoo, että Hallituspartnerien tekemä työ herättelisi varsinkin niitä perheyrityksiä, jotka käytännössä pitävät hallituksen kokoukset vain paperilla. ”Ilman aitoa hallitustyötä hallitus ei todellisuudessa toimi lainkaan. Veikkaan, että tällaisia yrityksiä on vieläkin paljon. Haluan viestiä eteenpäin, että nimenomaan hallituksen pitää ottaa yrityksessä eri rooli kuin toimivalla johdolla on ja muistaa, että hallitustyötä ei korvaa sekään, että omistajat kokoontuvat.”

Brand ID Oy:n hallituksen puheenjohtajan Olli Kivelän mukaan Hallituspartnerit-verkosto tekee arvokasta työtä hallitusjäsenten kouluttamisen ja osaamisen kasvattamiseksi ja myös tuomalla vahvasti esille riippumattomien hallitusjäsenten tuottamaa hyötyä ja etua yrityksille. ”Pk-yrityksissä on tärkeä ymmärtää, että omistaminen ja hallitustyö ovat kaksi eri asiaa. Hallituksen tehtävänä on vastata yrityksen strategiasta ja huolehtia siitä, että omistaminen on kannattavaa ja omistamisen arvo kasvaa. Kultainen Nuija -kampanja keskittyy nimenomaan siihen, miten hyvin yritykset ovat hyödyntäneet riippumattomia hallitusjäseniä ja heidän osaamistaan – kyseessä ei siis ole mikään hallitusjäsenten välinen juoksukilpailu.”

Olli Kivelän mielestä on hienoa, että nostetaan esille hallitusjäsenten tuomaa hyötyä ja arvoa pk-yrityksen omistamiselle ja toisaalta korotetaan henkistä rimaa kaikille hallitustyössä mukana oleville. ”On pystyttävä antamaan selvää lisäarvoa hallituksen kokouksiin ja yrityksen menestykselle.”


Lisätietoja:
Hallituspartnerit ry: Toiminnanjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen, puh. 0500 233 342
BrandID Oy: Toimitusjohtaja Juha Heljakka, puh. 050 070 0105