Ref-merkintä riippumattoman hallitusjäsenen luottoluokituksen suojaajana

Hallituspartnerit Satakunta ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ilmoittaa luottotietoyhtiölle osallistumisesta yrityksen/yritysten hallintoon riippumattomana jäsenenä.

Luottorekisteriyhtiöiden vastuuhenkilötietojen vaikutus luottokelpoisuusarviointeihin

Luottotietoyhtiöt (kuten Suomen Asiakastieto Oy) keräävät kaikkia suomalaisia yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevaa luottoinformaatiota rekistereihinsä. Yritysten perustietojen yhteydessä olevaan vastuuhenkilötietokantaan merkitään yrityksen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä koskevat tiedot.

Yritysten ja yksityishenkilöiden luottotiedot vaikuttavat kuitenkin toisiinsa. Jos yrityksen vastuuhenkilö on ollut aiemmin vastuuhenkilönä esim.

konkurssiin menneessä yrityksessä, se voi heikentää nykyisen yrityksen luottokelpoisuusarviota. Ja jos vastuuhenkilöllä on henkilökohtaisia maksuhäiriömerkintöjä, heikentää se puolestaan yrityksen luottokelpoisuutta.

​​​​​​​Sijoittajan kannalta saattaa syntyä väärinkäsitys silloin, kun sijoittajan edustaja on usean kohdeyrityksen hallituksessa. Yhden kohdeyrityksen maksuhäiriömerkintä voi heikentää muidenkin salkussa olevien yritysten luottokelpoisuusarviota. Kohdeyrityksen huono menestys saattaa joissakin tapauksissa heikentää myös ko. henkilön
omaa luottokelpoisuutta yksityiselämässä.
​​​​​​​
Hallituspartnerit ja Suomen Asiakastieto Oy sopimukseen

Hallituspartnerit -verkosto ja Suomen Asiakastieto Oy ovat sopineet menettelytavasta, jonka tarkoituksena on parantaa kohdeyritysten vastuuhenkilöinformaatiota ja toisaalta estää huonosti menestyvien kohdeyritysten negatiivinen vaikutus muihin kohdeyrityksiin, joissa hallitusammatilainen on jäsenenä. Samalla myös hallitusjäsenen omat luottotiedot tulevat tältä osin suojatuksi.

Toimintamallin mukaisesti Ref-merkinnän saadakseen henkilön tulee toimia kohdeyhtiön hallinnossa riippumattomana tahona, esimerkiksi sijoittajayhtiön asettamana. Henkilö asetetaan kohdeyhtiöön valvomaan sijoittajayhtiön etuja, eikä hän osallistu yhtiön operatiiviseen toimintaan, vaan ainoastaan hallitustyöskentelyyn. Ref-merkintä rekisteröidään siis esimerkiksi hallituksen varsinaiselle jäsenelle tai puheenjohtajalle.

Sijoittajayhtiön tai henkilön tulee lähtökohtaisesti olla luottotietoyhtiön yhteistyöyhdistyksen jäsen (esimerkiksi FiBAN tai Hallituspartnerit-verkoston jäsenyhdistys), jotta ilmoituksen voi luottotietoyhtiölle toimittaa rekisteröitäväksi.

Hallituspartnerit Satakunta ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ilmoittaa luottotietoyhtiölle osallistumisesta yrityksen/yritysten hallintoon riippumattomana jäsenenä. Tämä palvelu on Hallituspartnerit Satakunta ry:n jäsenten saatavilla kesäkuusta 2021 alkaen. Ref-merkintä rekisteröidään kohdeyrityksen luottotietoihin hallitusjäsenen itsensä tekemän ilmoituksen perusteella. Lomake toimitetaan pyynnöstä (pekka.karhumaki(at)gmail.com) täytettäväksi, jonka jälkeen hoidamme prosessin eteenpäin Asiakastiedolle. Ref-vastuuhenkilöilmoitus tallennetaan Hallituspartnerit Satakunta ry:n tietokantaan ja toimitetaan Suomen Asiakastieto Oy:lle. Palvelu on jäsenillemme maksuton.

Vastuuhenkilöaseman ilmoittaminen luottotietoyhtiölle ja ref-merkinnän vaikutukset

Suomen Asiakastieto Oy rekisteröi ref-merkinnän ilmoituksen perusteella yrityksen vastuuhenkilötietokantaan seuraavissa tapauksissa:

  • henkilö osallistuu yhtiön hallintoon työtehtäviensä perusteella toisen sidosryhmän edustajana

  • henkilö on oman ilmoituksensa perusteella eronnut yhtiön hallinnosta tai hänet on ilmoitettu sinne tietämättään.

  • henkilö harjoittaa ammattimaista yritysten perustamista

  • muita erityistapauksia

Ref-merkintä katkaisee teknisesti vastuuhenkilön ja yrityksen välisen riippuvuussuhteen. Ref-merkintä estää mahdolliset yhden yrityksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset hallitusammattilaisen muihin kohdeyrityksiin tai henkilön omiin luottotietoihin.

Hallitusammattilaisen vastuu

Hallitustehtävään hakija vakuuttaa olevansa riippumaton hallitusammattilainen, ilman sellaisia sopimuksia tai sitoumuksia, jotka vaarantavat riippumattomuuden. Esimerkiksi osakkeiden omistus tai oikeus merkitä yhtiön osakkeita poistavat riippumattomuuden.

Vastuuhenkilö sitoutuu ilmoittamaan Satakunnan Hallituspartnerit ry:lle ja sen kautta Suomen Asiakastieto Oy:lle, mikäli menettää riippumattomuuden, tai jos tehtävä kohdeyrityksessä päättyy.

Hallitusammattilainen on henkilökohtaisesti vastuussa toiminnastaan ja mahdollisista laiminlyönneistä kohdeyrityksen hallituksen jäsenenä.

Satakunnan Hallituspartnerit ry ei ole miltään osin vastuussa hallitustehtävään hakijan toiminnasta, menettelystä tai mahdollisista laiminlyönnistä kohdeyhtiön hallituksen jäsenenä, ei myöskään vastuuhenkilöilmoituksen velvoitteista.

Miia Vironen


Lähde: Artikkeli tehty mukaillen Ane Ahngerin 19.11.2020 Pohjois-Suomen Hallituspartnerien sivustolla julkaistua artikkelia.