SATAKUNNAN HALLITUSPARTNEREIDEN VUOSIKOKOUS PIDETTIIN 16.5.2023

​​​​​​​Hallituspartnerit Satakunta ry:n vuosikokous pidettiin torstaina 16.5.2023 Rauma Marine Constructionsin tiloissa.

Vuosikokouksen virallisina asioina vahvistettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023 vahvistettiin.

Hallituspartnerit Satakunta ry:n puheenjohtajana kaksi vuotta toiminut Pekka Karhumäki väistyi tehtävästään ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ekberg. Pekka Karhumäki valittiin jatkamaan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen varapuheenjohtaja Pasi Kusmin (oik.) piti palkitsemispuheen, jossa Pekka Karhumäkeä kiiteltiin mm. innostavan ilmapiirin luomisesta ja antamastaan merkittävästä panoksesta yhdistykselle.

Hallituspartnerit Satakunta ry halusi palkita Pekka Karhumäen Hallituspartnereiden ansioitunut jäsen - tunnustuksella kiitoksena hänen tekemästään työstä yhdistyksen hyväksi.

Hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Pekka Karhumäen lisäksi Sakari Toivonen, Aleksi Harju, Jyrki Heinimaa, Pasi Kusmin ja Miia Vironen.

Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Kari Ollila ja varatilintarkastajana Kaarina Pyydönniemi.

Kokouksen jälkeen oli tilaisuuden isännän, Rauma Marine Constructions Oy:n hallintojohtajan Sakari Toivosen mielenkiintoinen puheenvuoro, jossa hän esitteli yrityksen toimintaa.
​​​​​​​